Euraasia Liit alustas

2015 alguses alustas tööd Euraasia Liit, mis ühendab võrdõiguslikel alustel Venet, Valgevenet ja Kasahhiat. Kellega 2. jaanuaril ühines ka Armeenia. Nii sügavat ja vabatahtlikku pariteetset integratsiooni pole endises NLi majandusruumis veel olnud. Igalt maalt on majanduskomisjonis võrdselt kaks liiget.

Ei too Venele erilist kasu? Ka Vene võidab sellega, luues enda ümber turubloki.

EL vaatleb seda kui enesele kahjulikku, loobudes otsesest dialoogist. Kuna see ei allu Brüsselile.

Algul olid sellele vastu ka hiinlased, kartes enda kõrvalejäämist (eeskätt suhetes Kasahhiaga), aga täna käib selle kahtluse kõrvaldamiseks aktiivne selgitustöö. Seda täiendab omalt poolt – mitte ei konkureeri sellega – Hiina poolt algatatud Siiditee Majanduslik Vöö, mis on eeskätt logistilist laadi ja Hiina investeeringuteks.

Jaapanist, Vietnamist, Lõuna-Koreast on enim huvi tundnud Korea. Kuid seal valitakse president vaid üheks hooajaks – mis ei pruugi tagada selle huvi stabiilsust. Küllalt suurt huvi ilmutab Mongoolia, kelle olukord on aga keeruline seoses paiknemisega Vene ja Hiina vahel. Jaapanil huvi puudub. Ilmselt luuakse huvitatud Kagu-Aasia riikidega tulevikus vabakaubandustsoonid.

Lühendatult: http://lenta.ru/articles/2015/01/16/eurasia/

Kommenteerimine on suletud