25 ÜRO liikmesriiki ühinesid traditsioonilise perekonna kaitseks

ÜROs on loodud Perekonna Sõprade Grupp – 25 riigi ühendus (sh Vene ja Valgevene), kes on otsustanud rahvusvahelisel tasandil kaitsta perekonda ja sellega seotud rahvuslikke ning religioosseid traditsioone. Andkem oma allkiri selle tähtsa algatuse toetuseks ning soovigem edu ning mehisust selle liikmetele!

Mitte kuigi ammu oli ÜROs sündmus, mis ei äratanud meedias suuremat huvi. Kuid nende jaoks, keda puudutavad perekonna õigustega seotud probleemid, omab see väga suurt tähendust.

Rida riike – ÜRO liikmeid ühines veebruaris, et teha koostööd perekonna kaitsel rahvusvahelisel tasandil. Nende poolt loodud ühendus sai kõneka nime: Perekonna Sõprade Grupp.

Vastavat ametlikku kirja grupi nimel levitati ÜRO liikmete hulgas 23. veebruaril. Grupiga ühines selle loomise hetkel 25 riiki. Nende seas Vene Föderatsioon ja Valgevene. Grupi loojad nimetavad ennast “riikide-mõttekaaslaste mitteametlikuks ühenduseks – kes otsustavalt astuvad välja perekonna kui ühiskonna loomuliku algrakukese toetuseks, millel on õigus ühiskonna ja riigi kaitsele.”

Kirja tekst ei jäta kahtlust, et äsjaloodud grupp peab hädavajalikuks kaitsta just loomulikku peret, mis põhineb mehe ja naise abielul, tunnustades selle prioriteetseid õigusi laste kasvatamisel.

Loodud grupp “seab endale eesmärgiks kaasaaitamise strateegiate teostamisele, mis vastavad perekonna huvidele, ja peatähelepanu pööramise perekonna vajadustele ja esmaülesannetele rahvuslikul ja rahvusvahelisel taandil” ja “toonitab eriliselt, et perekonnaküsimuste käsitlemise käigus rahvusvahelisel tasandil tuleb pöörata nagu kord ja kohus tähelepanu ÜRO liikmesriikide rahvuslikule seadusandlusele, traditsioonidele ning religioossetele ja kultuurilistele eripäradele, mis määravad perekonna rolli ühiskonnas.”

See on väga tähtis samm, kuna viimastel aastatel on hakanud ÜRO tasandil valitsema suundumused, mis on perekonnale ohtlikud ja purustavad. Korduvalt on tehtud isegi katseid määratleda ümber perekonna enda mõiste, võttes sellelt ära selle tõelise tähenduse ja asendades laialivalguvate mõistetega nagu “perekonna erinevad vormid”. Sellel on olnud ilmselge eesmärk: sundida kõiki maailma riike tunnistama “perekonnana” samasooliste liite.

ÜRO ühe alusdokumendi, Inimõiguste Deklaratsiooni 16. artiklist ilmneb selgelt, et perekond kui loomulik ja põhiline ühiskonna algrakuke luuakse eranditult mehe ja naise vahelise abieluga. Katsed peale suruda kõigile maailma rahvastele homoseksuaalsete suhete tunnustamist “perekonnana” pole seega mitte midagi muud, kui inimese põhiõiguste rikkumine nende selles mõttes, nagu seda tegelikult tunnustasid kõik maailma riigid.

Me soovime Perekonna Sõprade Grupile mehisust loomuliku perekonna ja selle õiguste ning lapsevanemate fundamentaalsete õiguste kaitsel rahvusvahelisel tasandil. Me loodame, et nende ühised jõupingutused ei saa olema asjatud ja et neil õnnestub korda saata paljut, et taastada rahvusvahelise õiguse tõeline, mittemoonutatud mõte, mis kaitseb just nimelt perekonda (aga mitte seda, mida selle pähe täna püütakse esitada) kui ühiskonna alust.

Kutsume teid üles andma oma allkirja meie Pöördumisele Perekonna Sõprade Grupi toetuseks ÜROs koos parimate edusoovidega. Me saadame kindlasti teie allkirjad edasi ÜRO peakorterisse kõigile selle liikmesriikidele.

http://www.citizengo.org/ru/20029-podderzhivaem-gruppu-druzey-semi-v-oon

——

CitizenGO – see on aktiivsete kodanike ühendus, kes tahavad kaitsta elu, perekonda ja tõelist vabadust. Lähemaid uudiseid FBs, Twitteris, Вконтакт`is. Ühendust CitizenGOga saab http://www.citizengo.org/ru/contact.

CitizenGO vene keeles –CitizenGO (Hispaania) ja Venemaa Perekonna ja Demokraatia Fondi (Фонда Семьи и Демографии) ühisalgatus. Fondi postiaadess: Россия, 129323, 129323, Москва, Лазоревый пр. 2-68

#

Islandi Vabanemise Lugu

RAHVAS, KES JUHATAS SISSE EUROOPA KEVADE

Meie, Islandi inimesed, soovime luua õiglast ühiskonda, kus igaühel meist on võrdne koht meie ühise laua taga.”  Nii algab uus Islandi konstutitsioon ehk Põhiseadus.

Islandil toimus absoluutselt rahumeelne revolutsioon, mis selgelt näitas, kui “ohtlikud” on demokraatlikud protsessid – nagu sellest valjuhäälselt räägivad liberaalid -, kui neid protsesse juhib ja kontrollib enamus, aga mitte vähemus nagu tavaliselt.
See on lugu selllest. kuidas nad vabanesid välispankade orjusest, kuidas neid ähvardati, kuidas nad panid vastutama inimesed, kelle süü läbi süvenes majanduskriis.

Kõik toimus samamoodi nagu meil siiamaani olnud:  välispangad viisid vara välja, aga inimesed ei olnud sellega nõus.  Nemad nagu meiegi olid rikaste riikide doonorid.

Rahvuslik Assamblee 2010 valis 950 riigi kodanikku, kes kirjutasid uue Põhiseaduse.
Keegi neist ei kuulunud ühessegi parteisse.  Seejärel Põhiseaduslik Nõukogu, kuhu valiti 25 inimest 522st, viimistles seda dokumenti. Igatühte neist  25-st pidi soovitama vähemalt 30 inimest. Lihtsatelt inimestelt tuli 3600 parandusettepanekut, mis võeti koheselt arvesse. Meie Rahvakogul toimunuga pole see kuidagi võrreldav.

Üks kõige olulisem hoiak Põhiseaduses on, et kõik, mis on seotud maaga, kuulub kogu rahvale: maavarad, vesi…  Erilist tähelepanu pälvib peatükk “Avatud teave ja õiglus”, mis kohustab valitsust säilitama ja hoidma kõiki töödokumente, kui need pole riigisaladus.  Samuti kohustab uus seadus valitsust töötama mitte ainult inimese, vaid ka maa ja biosfääri hüvanguks.

Parempoolsed  parteid keelasid ja lasid boikoteerida oma inimestel uue Põhiseaduse loomist ja Nõukogu moodustamist. Mille tulemusena on ka selle maailmavaate olemust uues Põhiseaduses olematus koguses.  80% elanikkonnast kiitis uue Põhiseaduse heaks.  Neoliberaalid on seda informatsiooni kinni hoidmas ja kardavad nagu tuld.  Kujutage ette, et see kõik juhtub ka teistes riikides, kus rahvas päriselt otsustab oma elu ja riigi ja maa üle.
Ehk siis rahvas sai salatsemise ja vassimise asemel avatud riigi, esindusdemokraatia asemel otsedemokraatia ja maavarad päriselt enda omandisse.

See on põhjus, miks enamus ei tea,  mis Islandil päriselt toimus. Sest pole teab mis saladus, et enamus valitsusi ja parlamente esindavad suurraha ehk korporatsioonide huve – kellel pole mitte kuidagi kasulik lasta inimesed päriselt otsustama oma maa, elu ja olu üle.

R.E. Lühendatult materjalidest:

http://www.collective-evolution.com/2013/01/11/why-did-media-keep-the-recent-peaceful-icelandic-revolution-quiet/

https://crazyemailsandbackstories.wordpress.com/2012/05/12/icelands-amazing-peaceful-revolution-still-not-in-the-news-backstory/

http://www.motherjones.com/politics/2010/03/maldives-democracy-popovic

Kreeka läbimurre EL/IMF-i “kasinuspoliitikast” muudab kogu Euroopat!

Paremtsentristliku partei “Uus demokraatia” juht, peaminister Antonis Samaras tunnistas oma kaotusest pühapäevastel ennetähtaegsetel parlamendivalimistel Kreekas ja õnnitles vasakradikaalse partei “Syriza” juhti Alexis Tsiprasit. “Syriza” kogus viimastel andmetel 36% EL-i meelse “Uue demokraatia” 28% vastu, mis annab esimestele 300-liikmelises parlamendis 9-kohalise enamuse ja lõpetab EL/IMFi poolt peale surutud kasinusprogrammi.

Jannis Milios (vasakradikaalse koalitsiooni majanduspoiitika juht): “Euroopa ei saa enam minna deflatsiooni, retsessiooni, kasvava tööpuuduse, liigse võlakoormuse teed. Kreeka näitab teed. Meie maa, meie rahvas on väga suurte muutuste pioneeriks.”

http://lenta.ru/news/2015/01/26/congrat/

EESTI VANEMAD – uus jõuline sõltumatu lastekaitseliikumine!

Organisatsioon „Eesti Vanemad“ on loodud Eesti kodanike koondamiseks lapsevanemate õiguste ja laste õiguse perekonnale kaitseks.

Meie, tavalised, oma lapsi armastavad inimesed, kaitseme oma inimõigust hoolitseda oma laste eest ja kasvatada neid vastavalt oma kultuurile ja maailmavaatele.

Me oleme vastu seadustele, mis lubavad riigiametnikel sekkuda iga pere siseasjadesse ja karistamatult kasutada karistusmeetodeid sotsiaalhoolekande näol kõikide neile vastumeelsete perede suhtes.

MTÜ Eesti Vanemad on sõltumatu religioossetest ja poliitilistest organisatsioonidest ning on osa rahvusvahelisest ühiskondlikust liikumisest nn juvenaalse justiitsia, samuti sellega kaasnevate seaduseprojektide vastu, mis toovad kaasa varajase seksuaalsuse, pereinstitutsiooni lammutamise ja inimkonna taandamise biomassiks.

Meie peamine eesmärk: tõsta elanikkonna teadlikkust sellest, mida uus „lastekaitse“ seadus endast tegelikult kujutab ning millise protsessi osaks ta on.

Meie tegevused ja plaanid praegu: meie Läti naabrite eeskujul taodelda ühiskonna surve abil parandusi „lastekaitse“ seadusele.

***

20.11.2014 EESTI VANEMAD PÖÖRDUSID ÕIGUSKANTSLERI POOLE JA PALUSID SELGITUST JÄRGMISTELE KÜSIMUSTELE:
* Miks uues Lastekaitseseaduses 2.pt “Lapse õiguste ja heaolu tagamine” sätete all ei mainita lapse perekonda?
* Miks samas peatükis on lapse õiguste loetelust välja jäetud lapse õigus oma vanematele?
Artikkel sellest ajalehes “Pealinn” 30.11.2014:  http://www.pealinn.ee/newset/mtu-eesti-vanemad-poordus-lastekaitseseaduse-asjus-tederi-poole-n26476

Jurist räägib: LASTEKAITSE SEADUS VÕI LASTEKAITSE TÖÖTAJATE SEADUS?

Laste kaitse seadus või lastekaitse töötajate seadus?

EUROOPA PARLAMENT TAHAB SUNDIMA LEEDULASI ÕPETAMA OMA LAPSI MASTURBEERIMA ALATES 5 ELUAASTAST:
http://www.lithuaniatribune.com/59144/seimas-addressed-ep-over-sexual-health-resolution-201359144/

ROOTSI JA TAANI PARLAMENDID ARUTAVAD VEREPILASTUSE LEGALISEERIMIST:
http://www.friatider.se/danska-socialister-vill-legalisera-syskonsex
http://www.expressen.se/nyheter/s-politiker-gor-incest-lagligt/

HULGANISTI FAKTE RIIGI VÄGIVALLAST LASTEGA PEREDE VASTU Norras, Rootsis, Soomes, Suurbritannias, USAs.

***

MEIE PARTNERID

Eestis: MTÜ EMADE JA LASTE KAITSEKS www.emadejalastekaitseks.eu ja LOOTUS SINUGA lootussinuga.jimdo.com
Lätis: DZIMTA www.rod.lv Lätis
Soomes: LOKAKUUN LIIKE www.lokakuunliike.com Soomes
Venes: RUSSKIE MATERI www.russkiemateri.ru

MEIE KOLLEEGID EUROOPAS:
Introduction
http://www.justice-for-families.org.uk/

Home


http://www.nkmr.org/
http://www.juvenaljustice.ru/
http://r-v-s.su/

***

LOENG LÄTLASTELT TALLINNAS 17. JAANUARIL KELL 14.00

NB! Palun levitage infot! Tšehhi eurosaadik Thomas Zdechovsky valmistab Euroopa Parlamendile esitamiseks ette resolutsiooni Euroopa sotsiaalteenuste omavolitsemise vastu. Ohvreid palutakse võtta ühendust Thomas’ga siin: https://www.facebook.com/zdechovsksy

NB! LÄTI VANEMATE LIIKUMINE “DZIMTA”  www.rod.lv liikmed tulevad jagama oma positiivseid kogemusi vastuseisus juvenaalsete tehnoloogiatega. Loeng on vene keeles: „Kuidas kaitsta oma last tänapäeva maailmas“. Loeng toimub Tallinnas 17.01.2015 a. 14.00 aadressil Mustamäe tee 17, Bliss majas:  www.blissest.com

Osaleda soovijail palume eelnevalt teatada oma tulekust, et saaksime üürida sobiva ruumi (http://www.eestivanemad.ee/?page_id=155). Sissepääs on tasuta. Need, kes soovivad aidata korraldajatel maksta saali üüri, võivad kohapeal annetada 1-2 eurot. Loeng kestab 2t 15 min.

MUUDA OLUKORDA!

HAKKA AKTIIVSEKS!

TOETA!

KONTAKT
Iga inimene loeb. Teie abi on väga vajalik. Liitu meiega, kirjuta meile, helista meile…
tel: 535 77777

Koduleht on eesti, vene ja inglise keeles: http://www.eestivanemad.ee/