25 ÜRO liikmesriiki ühinesid traditsioonilise perekonna kaitseks

ÜROs on loodud Perekonna Sõprade Grupp – 25 riigi ühendus (sh Vene ja Valgevene), kes on otsustanud rahvusvahelisel tasandil kaitsta perekonda ja sellega seotud rahvuslikke ning religioosseid traditsioone. Andkem oma allkiri selle tähtsa algatuse toetuseks ning soovigem edu ning mehisust selle liikmetele!

Mitte kuigi ammu oli ÜROs sündmus, mis ei äratanud meedias suuremat huvi. Kuid nende jaoks, keda puudutavad perekonna õigustega seotud probleemid, omab see väga suurt tähendust.

Rida riike – ÜRO liikmeid ühines veebruaris, et teha koostööd perekonna kaitsel rahvusvahelisel tasandil. Nende poolt loodud ühendus sai kõneka nime: Perekonna Sõprade Grupp.

Vastavat ametlikku kirja grupi nimel levitati ÜRO liikmete hulgas 23. veebruaril. Grupiga ühines selle loomise hetkel 25 riiki. Nende seas Vene Föderatsioon ja Valgevene. Grupi loojad nimetavad ennast “riikide-mõttekaaslaste mitteametlikuks ühenduseks – kes otsustavalt astuvad välja perekonna kui ühiskonna loomuliku algrakukese toetuseks, millel on õigus ühiskonna ja riigi kaitsele.”

Kirja tekst ei jäta kahtlust, et äsjaloodud grupp peab hädavajalikuks kaitsta just loomulikku peret, mis põhineb mehe ja naise abielul, tunnustades selle prioriteetseid õigusi laste kasvatamisel.

Loodud grupp “seab endale eesmärgiks kaasaaitamise strateegiate teostamisele, mis vastavad perekonna huvidele, ja peatähelepanu pööramise perekonna vajadustele ja esmaülesannetele rahvuslikul ja rahvusvahelisel taandil” ja “toonitab eriliselt, et perekonnaküsimuste käsitlemise käigus rahvusvahelisel tasandil tuleb pöörata nagu kord ja kohus tähelepanu ÜRO liikmesriikide rahvuslikule seadusandlusele, traditsioonidele ning religioossetele ja kultuurilistele eripäradele, mis määravad perekonna rolli ühiskonnas.”

See on väga tähtis samm, kuna viimastel aastatel on hakanud ÜRO tasandil valitsema suundumused, mis on perekonnale ohtlikud ja purustavad. Korduvalt on tehtud isegi katseid määratleda ümber perekonna enda mõiste, võttes sellelt ära selle tõelise tähenduse ja asendades laialivalguvate mõistetega nagu “perekonna erinevad vormid”. Sellel on olnud ilmselge eesmärk: sundida kõiki maailma riike tunnistama “perekonnana” samasooliste liite.

ÜRO ühe alusdokumendi, Inimõiguste Deklaratsiooni 16. artiklist ilmneb selgelt, et perekond kui loomulik ja põhiline ühiskonna algrakuke luuakse eranditult mehe ja naise vahelise abieluga. Katsed peale suruda kõigile maailma rahvastele homoseksuaalsete suhete tunnustamist “perekonnana” pole seega mitte midagi muud, kui inimese põhiõiguste rikkumine nende selles mõttes, nagu seda tegelikult tunnustasid kõik maailma riigid.

Me soovime Perekonna Sõprade Grupile mehisust loomuliku perekonna ja selle õiguste ning lapsevanemate fundamentaalsete õiguste kaitsel rahvusvahelisel tasandil. Me loodame, et nende ühised jõupingutused ei saa olema asjatud ja et neil õnnestub korda saata paljut, et taastada rahvusvahelise õiguse tõeline, mittemoonutatud mõte, mis kaitseb just nimelt perekonda (aga mitte seda, mida selle pähe täna püütakse esitada) kui ühiskonna alust.

Kutsume teid üles andma oma allkirja meie Pöördumisele Perekonna Sõprade Grupi toetuseks ÜROs koos parimate edusoovidega. Me saadame kindlasti teie allkirjad edasi ÜRO peakorterisse kõigile selle liikmesriikidele.

http://www.citizengo.org/ru/20029-podderzhivaem-gruppu-druzey-semi-v-oon

——

CitizenGO – see on aktiivsete kodanike ühendus, kes tahavad kaitsta elu, perekonda ja tõelist vabadust. Lähemaid uudiseid FBs, Twitteris, Вконтакт`is. Ühendust CitizenGOga saab http://www.citizengo.org/ru/contact.

CitizenGO vene keeles –CitizenGO (Hispaania) ja Venemaa Perekonna ja Demokraatia Fondi (Фонда Семьи и Демографии) ühisalgatus. Fondi postiaadess: Россия, 129323, 129323, Москва, Лазоревый пр. 2-68

#

Islandi Vabanemise Lugu

RAHVAS, KES JUHATAS SISSE EUROOPA KEVADE

Meie, Islandi inimesed, soovime luua õiglast ühiskonda, kus igaühel meist on võrdne koht meie ühise laua taga.”  Nii algab uus Islandi konstutitsioon ehk Põhiseadus.

Islandil toimus absoluutselt rahumeelne revolutsioon, mis selgelt näitas, kui “ohtlikud” on demokraatlikud protsessid – nagu sellest valjuhäälselt räägivad liberaalid -, kui neid protsesse juhib ja kontrollib enamus, aga mitte vähemus nagu tavaliselt.
See on lugu selllest. kuidas nad vabanesid välispankade orjusest, kuidas neid ähvardati, kuidas nad panid vastutama inimesed, kelle süü läbi süvenes majanduskriis.

Kõik toimus samamoodi nagu meil siiamaani olnud:  välispangad viisid vara välja, aga inimesed ei olnud sellega nõus.  Nemad nagu meiegi olid rikaste riikide doonorid.

Rahvuslik Assamblee 2010 valis 950 riigi kodanikku, kes kirjutasid uue Põhiseaduse.
Keegi neist ei kuulunud ühessegi parteisse.  Seejärel Põhiseaduslik Nõukogu, kuhu valiti 25 inimest 522st, viimistles seda dokumenti. Igatühte neist  25-st pidi soovitama vähemalt 30 inimest. Lihtsatelt inimestelt tuli 3600 parandusettepanekut, mis võeti koheselt arvesse. Meie Rahvakogul toimunuga pole see kuidagi võrreldav.

Üks kõige olulisem hoiak Põhiseaduses on, et kõik, mis on seotud maaga, kuulub kogu rahvale: maavarad, vesi…  Erilist tähelepanu pälvib peatükk “Avatud teave ja õiglus”, mis kohustab valitsust säilitama ja hoidma kõiki töödokumente, kui need pole riigisaladus.  Samuti kohustab uus seadus valitsust töötama mitte ainult inimese, vaid ka maa ja biosfääri hüvanguks.

Parempoolsed  parteid keelasid ja lasid boikoteerida oma inimestel uue Põhiseaduse loomist ja Nõukogu moodustamist. Mille tulemusena on ka selle maailmavaate olemust uues Põhiseaduses olematus koguses.  80% elanikkonnast kiitis uue Põhiseaduse heaks.  Neoliberaalid on seda informatsiooni kinni hoidmas ja kardavad nagu tuld.  Kujutage ette, et see kõik juhtub ka teistes riikides, kus rahvas päriselt otsustab oma elu ja riigi ja maa üle.
Ehk siis rahvas sai salatsemise ja vassimise asemel avatud riigi, esindusdemokraatia asemel otsedemokraatia ja maavarad päriselt enda omandisse.

See on põhjus, miks enamus ei tea,  mis Islandil päriselt toimus. Sest pole teab mis saladus, et enamus valitsusi ja parlamente esindavad suurraha ehk korporatsioonide huve – kellel pole mitte kuidagi kasulik lasta inimesed päriselt otsustama oma maa, elu ja olu üle.

R.E. Lühendatult materjalidest:

http://www.collective-evolution.com/2013/01/11/why-did-media-keep-the-recent-peaceful-icelandic-revolution-quiet/

https://crazyemailsandbackstories.wordpress.com/2012/05/12/icelands-amazing-peaceful-revolution-still-not-in-the-news-backstory/

http://www.motherjones.com/politics/2010/03/maldives-democracy-popovic